Transfer of experience - merger of the customs and tax services into a joint financial administration services

Donor
Recipient
Predstavljene so bile slovenske izkušnje pri združevanju carinske in dav?ne uprave RS: proces združevanja, priprava zakonskih, organizacijskih in drugih zadev, potrebnih za delovanje združene uprave. Posebni poudarek je bil dan združevanju na podro?ju informatike.
Commitment
USD 589.38
Disbursement
USD 589.38
Year
2017
Project Start Date
January 27, 2017
Project End Date
January 27, 2017
Project Region
Project crsid
2017000109